Bralni klub prvič, drugič in tretjič

Sejna soba, Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11

18.00 Bralni klub prvič: pogovor o knjigi Kakšne barve je svet Dese Muck z učenci 3. in 4. razreda OŠ.
19.00 Bralni klub drugič: pogovor o knjigi Anica in grozovitež Dese Muck z učenci 5. in 6. razreda OŠ.
20.00 Bralni klub tretjič: pogovor o knjigi Panika Dese Muck z odraslimi bralci.