Medvedkova noč knjige

Oš Oskarja Kovačiča, PŠ Rudnik
Rudnik I/6

18.00 – Medvedi in medvedki v pravljicah, pesmicah in ugankah.
19.00 – Večerja
19.30 – 21.00- Poustvarjalne delavnice