Od branja do pisanja … Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje

Univerza za tretje življenjsko obdobje, Poljanska cesta 6, dvorana v pritličju levo

Na svetovni dan knjige se pridružujemo vseslovenskemu in mednarodnemu dogodku Noč knjige. Dogodek slavi in spodbuja branje knjig kot temeljni gradnik družbene kulture. Pridružite se nam v naši dvorani na Poljanski 6 ob literarnem programu študijskih skupin UTŽO Ljubljana.