zBiRALCI zgodb: zbiramo, izbiramo in izmenjujemo zgodbe – Lucija Magajna

MKL, Knjižnica Rudnik, Dolenjska cesta 11

Ob aprilskih zgodbah bomo razmišljali o pisanju; kako in za koga pisati, kdaj je pisanje umetnost in kdaj ne,
predvsem pa, zakaj pisati. Ob njihovih pripovedih bomo spletali nove odgovore na večna vprašanja.