Sanskrt – Gašper Kvartič

MKL, Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška cesta 47a

Kaj je sanskrt? Morda vemo, da gre za jezik, na predavanju pa bomo spoznali pojem jezikovne družine in jezikovnega sorodstva ter podrobneje spoznali skrivnosti sanskrta in ugotovili, da nam je bližji, kot se zdi.