Prvi korak lahko naredi vsak – Noč knjige na OŠ Sostro (preko Amnesty International Slovenije)

Cesta II. grupe odredov 47, OŠ Sostro (knjižnica)

Knjige nas bodo popeljale skozi angleške in slovenske zgodbe ter poezijo, ki spodbujajo aktivno udejstvovanje posameznika pri ustvarjanju sodelovalne družbe za boljši jutri.