Noč knjige 2015

Matična OŠ:
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
Savska cesta 10
Bohinjska Bistrica

Podružnična OŠ:
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
Podružnica Srednja vas
Srednja vas 69
Srednja vas v Bohinju

Dejavnosti učencev od 1. do 9. razreda (matična in podružnična šola):
– branje najljubših knjig
– literarna gostja večera Marija Cvetek
– kulinarična delavnica
– nočni pravljični pohod z lučkami
– knjižni kviz
– dramska delavnica (improliga)
– izdelovanje knjižice
– filmski maraton