Predstavitev pesniške zbirke

Knjigarna in kulturni center Haček, Celovec, Paulitschgasse 5–7

Cvetka Lipuš: Predstavitev nove pesniške zbirke Kaj smo, ko smo