Knjižna “kazala”

OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1

Razstava v avli šole bo prikaz “kazal”, ki jih porabniki pustijo v vrnjenih knjigah šolske knjižnice. Zbrani so bili v zadnjih dvajsetih letih.