Menjaj branje in sanje

OŠ Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1

Z akcijo izmenjave knjig, opremljenih s posvetili v obliki citatov, misli, sodelujemo v Unesco ASP nacionalnem projektu. Vabljeni so učenci, zaposleni, starši, stari starši, krajani.Tako spodbujamo spoštovanje, sodelovanje, razumevanje ter zanimanje za branje in knjigo nasploh.