Noč književnosti

Gimnazija Bežigrad – knjižnica, Peričeva 4

Dijaki (in učitelji) bodo brali svoja literarna dela in dela svetovne književnosti, ki so se jih dotaknila, pripravili bodo bralno uprizoritev manj znane drame v slovenščini. Dijaki mednarodne šole bodo brali kratke odlomke leposlovnih del v svojih maternih jezikih.