Srečko in Peter. Esej o prijateljstvu med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Modra soba v 5. nadstropju, Aškerčeva 2

Srečko Kosovel nam ni zapustil le impozantnega pesniškega opusa, temveč tudi več drugih besedil, ki pomembno dopolnjujejo in osvetljujejo njegovo temeljno poslanstvo, uresničeno v poeziji. Z avtorico knjige prof. dr. Lucijo Čok in prof. dr. Janezom Vrečkom se bo pogovarjala prof. dr. Martina Ožbot.