Kratka zgodovina cenzure na slovenskem ozemlju

MKL, Knjižnica Glinškova ploščad, Glinškova ploščad 11a

Cenzura ne pomeni le birokratskega, centralizirano urejenega predhodnega pridobivanja dovoljenj za objavo pri pooblaščeni instituciji, temveč zajema vse oblike regulacije obtoka idej. V pričujoči razstavi so predstavljeni različni načini cenzuriranja skozi zgodovino na slovenskem ozemlju.