Zaključek bralne značke za odrasle Korošci pa bukve beremo

Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61a

Na zaključni prireditvi bomo podelili nagrade vsem sodelujočim pri bralni znački za odrasle. Za glavno nagrado in spodbudo k branju se bomo srečali s pisateljico Aleksandro Kocmut. Večer bo vodila Veronika Mravljak Andoljšek.