Priporočilni seznam knjig in razstava v šolski knjižnici

OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova 26

Učiteljem je bil posredovan seznam knjig za bralnospodbujevalno akcijo, da bi učence motivirali za branje knjig na temo svetloba. V šolski knjižnici je bila razstava tovrstnih knjig. Osnova zanjo je bil obsežen nabor gradiva, ki ga je ob mednarodnem letu svetlobe pripravila MKL.