Zvenenje besed in Okusi Rogle

Šolski center Slovenske Konjce-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska cesta 1

Dijaki bodo najprej predstavili svojo drugo pesniško zbirko. Sledile bodo ustvarjalne, tudi kulinarične delavnice.