Knjiga na poti do poklica in na delovnem mestu

Šolski center Slovenske Konjce-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska cesta 1

Na šoli in v prostorih družbene prehrane podjetja Unior bomo v sodelovanju z Uniorjem pripravili razstavo strokovnih knjig (kovinarstvo, strojništvo, gastronomija, turizem).