Obogatimo šolo s knjigami

Šolski center Slovenske Konjce-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska cesta 1

Dijake in širšo javnost (tudi založbe) bomo pozvali, naj nam darujejo knjige (leposlovje, strokovno literaturo), da bomo na šoli lahko uredili knjižni kotiček.