Slovenska zamejska literatura

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15 (poleg Cankarjevega Doma)

Predstavili se bodo slovenski pisatelji/pesniki iz sosednjih držav (Avstrija, Italija, Hrvaška, Madžarska) ter literati, ki se ukvarjajo z izseljensko tematiko. Vabljeni na prijetno druženje z ljubitelji literature in visokimi gosti iz Slovenije ter zamejstva.