Prisluhnimo pravljici

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, Lošca 1

Učenci 1. triade bodo v okviru rednega pouka in ur knjižničnoinformacijskega znanja obiskali šolsko knjižnico na Lošci 1 in prisluhnili pravljici, ki jim jo bo knjižničarka predstavila na malce drugačen način.