Frančiškanski svetniki v frančiškanski knjižnici

Frančiškanski samostan Ljubljana Center, Prešernov trg 4 (vstop možen samo ob navedenem času!)

Branje iz novega frančiškanskega martirologija (knjige svetnikov) z naslovom Serafska nebesa.