Literarne raziskave na Univerzi v Novi Gorici

Goriška knjižnica Franceta Bevka (dvorana),  Trg Edvarda Kardelja 4

Predstavili se bodo sklopi raziskovanj na področju humanistike na Univerzi v Novi Gorici:
– »Sprehod po literarnih poteh slovenske in italijanske poezije o Trstu in Tržaškem prve polovice 20. stoletja«, dr. Ana Toroš,
– »Nove ženske v slovenski književnosti moderne«, dr. Katja Mihurko Poniž,
– »Poezija kot video – preobrazbe besede v novih medijih«, dr. Aleš Vaupotič.