Komen

Komen ob 18.00

Predstavitev pesniške zbirke

Komen 61/a

Na OŠ Antona Šibeja-Stjenka Komen bomo na ta dan imeli literarni večer, namenjen predstavitvi pesmi učenke Klare Stantič. Učenka 9. razreda OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen bo predstavila svoj pesniški prvenec. Naslov njene pesniške zbirke je Vonj po dežju.

Komen ob 18.00

Noč knjige 2015

OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, Komen 61a

Dejavnosti, ki se bodo izvajale od 1. do 9. razreda:
- Knjiga zamenja lastnika
- Moja najljubša knjiga
- Pravljice v tujem jeziku
- Med nami je poezija
- Branje ob nočni lučki