Štajerska

Zreče od 13. do 23. aprila

Izdelava skulpture

Šolski center Slovenske Konjce-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska cesta 1

Dijaki bodo v šolski delavnici oblikovali skulpturo iz kovine na temo knjige, branja. Skulptura bo spomin na Noč knjige 2015.

Zreče od 18.00 do 24.00

Zvenenje besed in Okusi Rogle

Šolski center Slovenske Konjce-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska cesta 1

Dijaki bodo najprej predstavili svojo drugo pesniško zbirko. Sledile bodo ustvarjalne, tudi kulinarične delavnice.

Zreče od 21. do 23. aprila

Knjiga na poti do poklica in na delovnem mestu

Šolski center Slovenske Konjce-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska cesta 1

Na šoli in v prostorih družbene prehrane podjetja Unior bomo v sodelovanju z Uniorjem pripravili razstavo strokovnih knjig (kovinarstvo, strojništvo, gastronomija, turizem).

Zreče od 7. do 22. aprila

Obogatimo šolo s knjigami

Šolski center Slovenske Konjce-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska cesta 1

Dijake in širšo javnost (tudi založbe) bomo pozvali, naj nam darujejo knjige (leposlovje, strokovno literaturo), da bomo na šoli lahko uredili knjižni kotiček.

Zreče od 7.00 do 15.00

Naj živi knjiga!

Šolski center Slovenske Konjce-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska cesta 1

Učitelji Srednje poklicne in strokovne šole Zreče in zaposleni v podjetju Unior bodo ob svetovnem dnevu knjige podarili sodelavcu knjigo.