Kaj sodi v starejšo slovensko književnost?

MKL, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2

Obseg pojma starejša slovenska književnost se je v zadnjem stoletju in pol precej spreminjal. Problemi so bili zlasti pri odnosu do del, ki niso bila napisana v slovenskem jeziku, pa tudi v razumevanju vloge recepcije v literarnozgodovinskih razmislekih.