Pesmi in zgodbe iz učenčevega klobuka

IV. osnovna šola Celje, Dečkova cesta 60

Na IV. osnovni šoli bomo med 18.00 in 21.00 brali in ustvarjali:
– učenci/ke predstavijo svoje pesmi in zgodbe,
– bralno-ustvarjalne delavnice,
– branje po lastnem izboru,
– pravljičar na delu,
– pogovorni trenutki o vsebini prebranega.