Nož v knjižnici

OŠ Jožeta Gorjupa, Gorjanska cesta 2

Z branjem bodo učenci od 1. do 5. razreda pričeli že ob 15.00. Sledile bodo delavnice in predstavitev izdelkov po razredih. Ob 19.00 bodo s svojimi mentorji brali izbrane knjige učenci od 6. do 9. razreda. Temu bodo sledile predstavitve knjig po razredih.