Film-knjiga, bližnjica do zgodbe

Knjižnica Litija, Parmova ulica 9

Ogled filma posnetega po knjižni predlogi, pogovor o filmu …