Pravljice v barvah

Osnovna šola Ob Rinži, Cesta v Mestni log 39

Prebirali bomo pravljice, ki so tako ali drugače obarvane.