Knjige so naše prijateljice

OŠ Primoža Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20
Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4

Dejavnosti bodo potekale v šolski knjižnici (knjižna podajanka, pogovori o branju in prebranih knjigah, druženje ob branju …) in v splošni knjižnici.