Slovenske literarne nagrade v letu 2014

MKL, Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1

Razstava ponuja pregled slovenskih literarnih nagrad in nagrajencev v preteklem letu. Podrobneje predstavljamo nagrado Mlada Vilenica, v sklopu katere so v lanskem letu mladi, osnovnošolci in dijaki slovenskih in tujih šol pisali poezijo na temo – les.