Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2014

MKL, Knjižnica dr. France Škerl, Vojkova 87a

Predstavljamo slikanice, ki so prispele na razpis Zbornice založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev, ter izpostavljamo nagrajeno slikanico za leto 2014.