Izdelava skulpture

Šolski center Slovenske Konjce-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska cesta 1

Dijaki bodo v šolski delavnici oblikovali skulpturo iz kovine na temo knjige, branja. Skulptura bo spomin na Noč knjige 2015.