Naj živi knjiga!

Šolski center Slovenske Konjce-Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska cesta 1

Učitelji Srednje poklicne in strokovne šole Zreče in zaposleni v podjetju Unior bodo ob svetovnem dnevu knjige podarili sodelavcu knjigo.