Juilja Kramar v Goriški knjižnici

Goriška knjižnica Franceta Bevka, Trg Edvarda Kardelja 4

Julija Kramar v Goriški knjižnici.