Podarimo knjige

Galerija Družine, Krekov trg 1

Mohorjeva družba v Celovcu in Ministrstvo Republike  Avstrije za umetnost in kulturo podarjata knjige socialnim in humanitarnim slovenskim ustanovam.