Pripovedovanje mumin pravljic

MKL, Knjižnica Črnuče, Dunajska 367 in MKL, Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1

Za otroke od 4. leta dalje.