Umetniško ustvarjanje

Gimnazija Slovenske Konjice bo na Mestnem trgu in Starem trgu, Slovenske Konjice

1. letniki – ustvarjanje po trgu