Namestitev knjigobežnice

Center mesta

V programu Centru Hiša – zavetišču za brezdomne Velenje, ki ga izvaja Inštitut Integra, so uporabniki pričeli z izdelovanjem knjižnih hišk – Knjigobežnic. Prvo bodo namestili na svetovni dan knjige, vse naslednje pa bodo svoje mesto dobile kasneje. Zanje bodo ves čas skrbeli brezdomni.