Negova

Negova (5. in 6. junij)

Noč s poezijo

OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, Negova 20

Obravnava, pisanje, branje pesmi v OŠ, nato se prireditev prestavi na kraj "spanja" - okolica gradu (šotor). 
Program:

- branje pesmi in pesniških zbirk (Juri Muri v Afriki, Pedenjped, Prebesedimo besede, Nebeške kočije, Ne bodi kot drugi: pesmi o dvojini, Nekoga moraš imeti rad, Ta roža je zate)
- tudi starši radi berejo (starši v vlogi bralcev)
- jaz sem pesnik/-ica (pisanje pesmi)
- zaključni nastop (branje, recitiranje, deklamiranje svojih pesmi ter pesmi drugih avtorjev, dramska predstavitev Jurija Murija v Afriki)
- petje tabornih pesmi ob taborniškem ognju